Veľká noc s tradíciou

Tri dni v našom chráme nezvonili zvony. Čo sa stalo? Podľa jednej starej legendy zvony na Zelený štvrtok odlietajú do Ríma pre požehnanie Svätého Otca.  Letia úplne ticho, prvé tie najstaršie, ktoré poznajú cestu, na konci malé, aby sa nestratili. Na Bielu sobotu sa vrátia a zvonia: “Bol som tam! Bol som tam!” Tie naše zvony neleteli do Ríma, ale stíchli, aby po hlbokom nádychu ohlásili tú najkrajšiu zvesť: “Vstal z mŕtvych!”

Pokračovať v čítaní