Nová web stránka

Prechádzame na novú web stránku, ktorá umožní lepšie zdielať to čo sa v našej farnosti deje. Ak máte nejaké námety, alebo pripomienky, alebo by ste sa chceli stať prispievateľom na tejto stránke kontaktujte p. farára.web